Linh linh-Thổi kèn như sáo-Liếm từ đít liếm lên

Long khánh đồng nai