400k/1giờ có lỗ nhị-có bắn tinh vào miệng

Phan huy ích-Tân bình