Liên Hệ Trợ Giúp

Nhập thông tin cần trợ giúp và liên hệ với chúng tôi. Mọi thông tin sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất ngay sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ quý vị!

Chú ý về nội dung.

  • Gửi yêu cầu liên hệ có thể liên quan đến báo cáo thành viên.
  • Gửi yêu cầu liên hệ có thể nhờ trợ giúp (Yêu cầu cần có link hình ảnh kèm theo nếu là cần trợ giúp).
  • Gửi yêu cầu khiếu nại cần phải có chứng cứ cụ thể hoặc link dẫn topic trong trường hợp BQT vắng mặt chưa giải quyết được.
  • Nếu là đăng ký nhà cung cấp thì yêu cầu điền đầy đủ thông tin chính xác để chúng tôi có thể liên hệ và xác nhận giải quyết.
  • Mọi hành vi spam sẽ bị chúng tôi khóa tài khoản vĩnh viễn.
  • Mọi nội dung yêu cầu không đúng theo điều lệ, chúng tôi sẽ không giải quyết và cũng sẽ không có thông báo đến người khiếu nại!
  • Top Bottom