Khánh Thy – MS 6321 Siêu Phẩm chân dài 1m70

Võ Nguyên Giap - Ngũ Hành Sơn