Lan Vy nhẹ nhàng tình cảm làm tình như người yêu.

DĨ AN - BD